"Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia" esitlus ajakirjanikele (25. juuli 2014)

Ettekanded

Andres Oopkaup: Euroopa Liidu strateegia “Euroopa 2020” ja Eesti (Slideshare)

Siim Krusell: Aasta 2013 statistiku pilgu läbi (Slideshare)

Aastaraamat

Pressiteade