Transport

Igapäevaste liikumisvõimalusteta maailm on kujuteldamatu. Eestlaste toidulauale saabuvad banaanid Costa Ricalt, meie puitmööbel aga jõuab nii soomlaste kui ka rootslaste koju. Me vahetame infot, reisime ja liigume ringi rohkem kui eales varem ühest linnajaost teise, maalt linna, riigist riiki.

Hea transpordisüsteem on tänapäevase elu- ja ettevõtluskeskkonna oluline osa.

Peamised transpordiliigid on järgmised:

  • maismaatransport (ehk maantee- ja raudteetransport);
  • veetransport;
  • õhutransport.

Transport mõjutab väga palju peaaegu kõiki majandusharusid ja teenindussektorit, mille käekäigust ja nõudlusest oleneb omakorda transpordisektori heaolu. Transpordisektorit mõjutab nii kohalik kui ka rahvusvaheline majandusolukord.

Avaldame järgmisi transpordinäitajaid:

  • maanteel, raudteel, merel ja õhus veetud sõitjate arv ning kaubaveo mahud;
  • transporditaristu andmed;
  • registreeritud liiklusvahendite ja liiklusõnnetuste statistika;
  • transpordiettevõtete majandusnäitajad.

Korralik transport soodustab kohalikku ettevõtlust ja üldisemalt Eesti majanduse konkurentsivõimet. Transpordinäitajate alusel saame kaasa aidata liikumisvõimaluste järjest kiiremaks ja mugavamaks muutmisele, inimeste ja kaupade ohutult ja tõrgeteta sihtpunkti jõudmisele, maanteede korrasolekule ja seejuures keskkonnasäästlikule tegutsemisele.

Hukkunute arv inimkannatanutega liiklusõnnetustes teedel 59
18,0%
KASVAVALT KOKKU 2023
Maanteel veetud kaup 8,19 miljonit tonni
39,9%
III KVARTAL 2023
Bussisõitjate arv kohalikel ja kaugliinidel 40,24 miljonit
5,6%
IV KVARTAL 2023
Raudteel veetud sõitjate arv 670 tuhat
8,6%
MäRTS 2024
Raudteel veetud kaup 0,63 miljonit tonni
-13,9%
MäRTS 2024
Liiklusregistris registreeritud sõiduautode arv 865 764
1,9%
2023
Esmaselt registreeritud sõiduautode arv 1 707
-26,3%
MäRTS 2024
Sadamate kaudu veetud kaup 5,20 miljonit tonni
0,5%
IV KVARTAL 2023
Tallinna lennujaama saabunud sõitjad 369 128
-10,5%
IV KVARTAL 2023
Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu | II kvartal 2022 – IV kvartal 2023
Kaubavedu raudteel | II kvartal 2022 – IV kvartal 2023
Sõitjatevedu bussiga | II kvartal 2022 – IV kvartal 2023
Veondusettevõtete sõitjatevedu transpordiliigi järgi | I kvartal 2022 – IV kvartal 2023
Ühik: tuhat
I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023
Kokku 32 341 41 447 41 366 44 499 45 455 51 832 48 972 52 082
Maismaatransport 31 439 39 610 39 006 43 063 44 259 49 670 46 173 50 367
Meretransport 834 1 719 2 230 1 340 1 111 1 836 2 290 1 451
Siseveetransport 0 14 38 1 1 12 30 1
Õhutransport 67 105 92 94 85 314 479 263

Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel | 2019 – 2023
2019 2020 2021 2022 2023
Liiklusõnnetused 1 406 1 368 1 568 1 700 1 725
Hukkunuga liiklusõnnetused 51 56 40 47 52
Liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 139 132 133 134 119
Hukkunuga liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 13 12 16 13 14
Hukkunud 52 60 55 50 59
Vigasaanud 1 733 1 577 1 768 1 920 1 943

Transpordiettevõtete veoteenuste müük transpordi liigi järgi (kvartalid) | I kvartal 2022 – IV kvartal 2023
Ühik: miljonit eurot
I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022 I kvartal 2023 II kvartal 2023 III kvartal 2023 IV kvartal 2023
Transport kokku 451,83 585,31 597,16 551,17 470,68 555,76 587,26 536,28
Maanteetransport 369,19 470,56 462,30 447,83 380,27 395,48 394,28 372,86
Raudteetransport 8,98 8,62 8,07 7,51 6,05 7,06 6,76 4,86
Veetransport 34,13 50,12 62,56 47,37 45,77 57,51 62,91 49,62
Õhutransport 39,52 56,01 64,23 48,46 38,59 95,71 123,32 108,94

Uudis

Möödunud aastal tehti ühistranspordiga 198 miljonit sõitu

Statistikaameti andmetel sõideti mullu Eesti ühistranspordiga 198 miljonil korral. Võrreldes 2022. aastaga tehti 24% enam sõite, eelkõige kasvas bussisõitude arv. Eesti ettevõtete busse kasutati 152 miljonit korda, millest 80% ehk 123 miljonit sõitu tehti linnaliinidel.
Loe edasi 15. märts 2024