Küsimuste maratoni Küsimus24-ni on jäänud

Transport

Igapäevaste liikumisvõimalusteta maailm on kujuteldamatu. Eestlaste toidulauale saabuvad banaanid Costa Ricalt, meie puitmööbel aga jõuab nii soomlaste kui ka rootslaste koju. Me vahetame infot, reisime ja liigume ringi rohkem kui eales varem ühest linnajaost teise, maalt linna, riigist riiki.

Hea transpordisüsteem on tänapäevase elu- ja ettevõtluskeskkonna oluline osa.

Peamised transpordiliigid on järgmised:

  • maismaatransport (ehk maantee- ja raudteetransport);
  • veetransport;
  • õhutransport.

Transport mõjutab väga palju peaaegu kõiki majandusharusid ja teenindussektorit, mille käekäigust ja nõudlusest oleneb omakorda transpordisektori heaolu. Transpordisektorit mõjutab nii kohalik kui ka rahvusvaheline majandusolukord.

Avaldame järgmisi transpordinäitajaid:

  • maanteel, raudteel, merel ja õhus veetud sõitjate arv ning kaubaveo mahud;
  • transporditaristu andmed;
  • registreeritud liiklusvahendite ja liiklusõnnetuste statistika;
  • transpordiettevõtete majandusnäitajad.

Korralik transport soodustab kohalikku ettevõtlust ja üldisemalt Eesti majanduse konkurentsivõimet. Transpordinäitajate alusel saame kaasa aidata liikumisvõimaluste järjest kiiremaks ja mugavamaks muutmisele, inimeste ja kaupade ohutult ja tõrgeteta sihtpunkti jõudmisele, maanteede korrasolekule ja seejuures keskkonnasäästlikule tegutsemisele.

Hukkunute arv inimkannatanutega liiklusõnnetustes teedel 47
-14,5%
KASVAVALT KOKKU 2022
Maanteel veetud kaup 7,86 miljonit tonni
26,8%
III KVARTAL 2022
Bussisõitjate arv kohalikel ja kaugliinidel 34,62 miljonit
11,2%
IV KVARTAL 2022
Raudteel veetud sõitjate arv 578 tuhat
-3,5%
JAANUAR 2023
Raudteel veetud kaup 1,01 miljonit tonni
-34,5%
JAANUAR 2023
Liiklusregistris registreeritud sõiduautode arv 849 294
2,8%
2022
Esmaselt registreeritud sõiduautode arv 1 622
14,3%
VEEBRUAR 2023
Sadamate kaudu veetud kaup 7,67 miljonit tonni
-3,3%
IV KVARTAL 2022
Tallinna lennujaama saabunud sõitjad 415 062
0,0%
IV KVARTAL 2022
Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu | II kvartal 2021 – IV kvartal 2022
Kaubavedu raudteel | II kvartal 2021 – IV kvartal 2022
Sõitjatevedu bussiga | II kvartal 2021 – IV kvartal 2022
Veondusettevõtete sõitjatevedu transpordiliigi järgi | I kvartal 2021 – IV kvartal 2022
Ühik: tuhat
I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022
Kokku 27 484 29 522 35 372 34 874 32 341 41 447 42 037 45 171
Maismaatransport 26 965 28 488 33 464 33 549 31 439 39 610 39 678 43 735
Meretransport 499 970 1 765 1 165 834 1 719 2 230 1 340
Siseveetransport 0 10 31 2 0 14 38 ..
Õhutransport 20 55 113 158 67 105 92 ..

Inimkannatanutega liiklusõnnetused teedel | 2018 – 2022
2018 2019 2020 2021 2022
Liiklusõnnetused 1 469 1 406 1 368 1 568 1 700
Hukkunuga liiklusõnnetused 64 51 56 40 50
Liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 148 139 132 133 134
Hukkunuga liiklusõnnetused joobes mootorsõidukijuhi osalusel 12 13 12 16 13
Hukkunud 67 52 60 55 47
Vigasaanud 1 832 1 733 1 577 1 768 1 920

Transpordiettevõtete veoteenuste müük transpordi liigi järgi (kvartalid) | I kvartal 2021 – IV kvartal 2022
Ühik: miljonit eurot
I kvartal 2021 II kvartal 2021 III kvartal 2021 IV kvartal 2021 I kvartal 2022 II kvartal 2022 III kvartal 2022 IV kvartal 2022
Transport kokku 354,74 483,03 453,92 449,60 451,83 585,31 597,16 551,17
Maanteetransport 299,33 416,47 354,06 351,99 369,19 470,56 462,30 447,83
Raudteetransport 11,57 10,85 9,65 9,86 8,98 8,62 8,07 7,51
Veetransport 22,39 27,97 42,54 39,88 34,13 50,12 62,56 47,37
Õhutransport 21,44 27,74 47,67 47,87 39,52 56,01 64,23 48,46

Uudis

Bussisõitjate arv hakkas eelmisel aastal uuesti tõusma

Statistikaameti andmetel sõideti Eesti ettevõtete bussidega 2022. aastal ligi 122 miljonit korda. Kui kahel eelneval aastal vähenes sõitjate vedu bussidega vastavalt 32% ja 11%, siis võrreldes 2021. aastaga tegid reisijad mullu koguni 25% enam sõite.
Loe edasi 16. märts 2023
Blogi

Venemaale kehtestatud sanktsioonid vähendasid Eesti sadamate kaubamahtu

Eesti sadamate kaubamahud olid tänavu teises kvartalis 4% väiksemad kui esimeses kvartalis, aastaga on kaubamahud langenud 17%. Languse põhjustas peamiselt keemiatööstuse toodete, sh lämmastikväetise transiidi järsk langus Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu. Kauba lossimine laevadelt kasvas aastaga 9%. Reisijate ja kauba vedu Eesti sadamates vaatles analüütik Anu Ainsaar.
Loe edasi 28. september 2022