Küsimuste maratoni Küsimus24-ni on jäänud

Jäätmed ja ringmajandus

Maailmas toodetakse rohkem kui jõutakse tarbida. Pidevalt kasvav jäätmete hulk tekitab kõikjal probleeme. Prügimäele jõuavad ka esemed, mida saaks taaskasutada või ümber töötada. Ohtlike jäätmete ladestamine mõjutab pinnase, joogivee ja õhu kvaliteeti. Järjest enam tuleb tähelepanu pöörata jäätmete ja mitmesuguste materjalide õigele sorteerimisele, koguste vähendamisele ning korduvale kasutamisele, et säästa loodusvarasid ja keskkonda.

Jäätmestatistikast saab teada, kui palju

  • tekib Eestis igal aastal prügi;
  • jäätmetest ladustatakse prügilates
  • jäätmetest võetakse taaskasutusse;
  • jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks;
  • tekib olmejäätmeid ühe elaniku kohta.

Jäätmestatistika andmeid on vaja jäätmekäitluse korraldamiseks ja jäätmekäitluse arendamiseks riigis. Ülevaade jäätmete kasutamisest aitab tõsta keskkonnateadlikkust.

Jäätmeteke 19,36 miljonit tonni
16,0%
2021
Ohtlike jäätmete teke 1,59 miljonit tonni
-5,0%
2021
Jäätmete ladestamine prügilatesse 6,52 miljonit tonni
8,8%
2021
Jäätmete põletamine energiatootmiseks 387,0 tuhat tonni
2021
Jäätmete taaskasutus 13,40 miljonit tonni
27,3%
2021
Olmejäätmete teke 525 tuhat tonni
3,1%
2021
Olmejäätmete teke elaniku kohta 395,0 kg
3,1%
2021
Olmejäätmete ringlussevõtu määr 30,4 %
2021
Ohtlike jäätmete taaskasutuse määr 38,8 tuhat tonni
2020
Jäätmeteke | 2013–2021
Olmejäätmete teke elaniku kohta | 2013–2021
Jäätmete ladestamine prügilasse | 2013–2021
Jäätmete käitlemine | 2013 – 2021
Ühik: tuhat tonni
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jäätmete taaskasutus 11 693 8 059 9 390 7 834 9 606 9 547 9 688 10 528 13 404

Blogi

Rohepöördega ei saa oodata

Rohepööre ei ole teisejärguline teema, mille saab kõrvale heita, kuni koroonakriis, inflatsioon ja Ukraina sõda lahenduse leiavad. Rohepöördega tuleb tegeleda nüüd ja praegu, leidsid Riigikantselei rohepoliitika koordinaator Kristi Klaas, Tartu ülikooli professor Aveliina Helm, Tööandjate Keskliidu volikogu juht Kai Realo ja Statistikaameti keskkonnastatistika juht Kaia Oras Arvamusfestivalil statistikaameti korraldatud arutelus.
Loe edasi 19. august 2022
Blogi

Jäätmekäitluses keerleb suures plaanis kõik ikka põlevkivi ümber

Põlevkivitööstuses toimuvatest arengutest sõltub, kas Eestis tekkivate jäätmete kogused, nende taaskasutamine ja prügilatesse ladestamine kasvab või kahaneb. Viimastel aastatel on trend jäätmete tekke languse suunas. Arenguid jäätmemaailmas kirjeldab peamiselt 2020. aasta andmete põhjal statistikaameti juhtivanalüütik Eda Grüner.
Loe edasi 15. detsember 2021
Blogi

Kuhu liigud, Eesti prügi?

Iga eestlane tekitab ühes aastas keskmiselt 390 kilo olmejäätmeid. Kiiduväärt on, et paljude teiste Euroopa riikide elanikega võrreldes oleme küll suhteliselt kasinad prügitekitajad, ent olmejäätmete tekkivad kogused suurenevad Eestis siiski iga aastaga.
Loe edasi 20. september 2019