Ruumianalüüside tellimine

Igal statistiliselt kirjeldataval nähtusel on ajalis-ruumiline komponent, mis võimaldab kasutada statistilisi andmeid ruumianalüüside tegemiseks. Ruumianalüüs on geograafilise sisuga ülesannete (kaugus, paiknemine, paigutus, vastasmõju jms) lahendamine GIS- ja kaarditarkvara matemaatiliste algoritmide abil. Üldjuhul saab ruumianalüüsiga vastused niisugustele küsimustele:

  • Kuidas on mingi nähtus ruumis jaotunud?
  • Milliseid mustreid need nähtused loovad?
  • Kus asuvad klastrid?
  • Kuidas nähtuste mustrid ja/või klastrid suhestuvad?
  • Missugused on objektide või nende väärtuste suhted?

Mõned näited, mida on võimalik tellida

Ruumianalüüse on võimalik tellida tunnihinna alusel.


Nõutud teave on tähistatud tärniga (*).

Tellija andmed

(täita juhul, kui soovite arvet teisel postiaadressil või e-postiga)


Vastust soovin saada*
Maksan*

Tellimustöid ei käibemaksustata.

Lisainfo

tel: 625 9300
e-post: stat at stat dot ee

Teenuste tingimusi kirjeldavad täpsemalt teenusstandardid.