Uuenenud statistika andmebaas

Tootjahinnaindeks mais tõusis

pressiteade nr 71

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2018. aasta mais võrreldes aprilliga 0,1% ja võrreldes eelmise aasta maiga 1,9%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Noore statistiku preemia pälvis Sven Erik Ojavee

pressiteade nr 70

Tänavuse Albert Pulleritsu nimelise noore statistiku preemia pälvis Sven Erik Ojavee Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudist. Preemia eesmärk on innustada noori rakendama ja arendama statistikameetodeid.

Loe edasi

Teraviljasaak oli möödunud aastal tunamullusest suurem

artikkel
Laura Kütt, Ivika Aasa

Kasutatava põllumajandusmaa kogupindala 2017. aastal märgatavalt ei muutunud. Põllukultuuride saagid olid suuremad kui eelnenud aastal, kuid palju saaki jäi koristamata. Suurenes sigade ja veidi ka veiste arv. Liha toodeti vähem kui eelnenud aastal, piima ja mune rohkem.

Teravilja saak, 2010‒2017

Loe edasi

Sotsiaalse kaitse kulutused on tõusuteel

artikkel
Marin Tasuja

Sotsiaalse kaitse valdkonda iseloomustasid 2017. aastal peamiselt kasvutrendid: keskmine vanaduspension ületas 400 euro piiri, tööturumeetmeid kasutatakse järjest rohkem ja nende valik laieneb, suurenesid kulutused peretoetustele ning lisandusid uued toetused lasterikastele peredele. Vähenenud on pensionäride ja toimetulekutoetuse saajate arv.

Ravikindlustushüvitiste arv hüvitise liigi järgi, 2007‒2017

Loe edasi

Statistikast arusaamiseni on pikk tee minna

Statistikablogi
Mihkel Servinski

Kuidas seada eesmärke nii, et need oleksid ka sisuliselt mõõdetavad? Võib-olla oleks mõistlik teha koostööd Statistikaametiga?

Loe edasi

Kinokülastajate arv püstitas rekordi

pressiteade nr 69

Eesti kinokülastuste arv püstitas 2017. aastal rekordi ning esimest korda ületati 3,5 miljoni piir, teatab Statistikaamet. Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on kinokülastuste arv kahekordistunud. Kinode populaarsusele avaldavad mõju nii kinovõrgustiku laienemine ja suurenenud filmivalik kui ka üleüldine elatustaseme tõus.

Eesti kinolevis olnud filmide ja Eesti kinokülastajate jagunemine filmi tootjamaa järgi, 2017

Loe edasi

Eesti majanduskasv kiirenes märgatavalt

artikkel
Robert Müürsepp

Varasematel aastatel vedas Eesti majanduskasvu sisetarbimine. 2017. aastal tulenes kasv aga juba mitmest valdkonnast. Eesti majanduskasv oli üks kiiremaid Euroopa Liidus. Pärast aastaid kestnud langust hakkasid paranenud majanduskliimas suurenema ka investeeringud, mis ilmestasid ettevõtjate positiivset meelestatust tuleviku suhtes.

SKP aheldatud väärtuse muutus, 2010‒2017

Loe edasi

2018. aasta aprillis kaubavahetus suurenes

pressiteade nr 68

Kaupade eksport suurenes 2018. aasta aprillis võrreldes 2017. aasta aprilliga 16% ja import 13%, teatab Statistikaamet. Selle aasta aprilli kaubavahetuse kasvu mõjutas peamiselt mineraalsete toodete kui ka mehaaniliste masinate ekspordi ja impordi suurenemine.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2016–2018

Loe edasi

Möödunud aasta oli turismis rekordiline

artikkel
Helga Laurmaa

2017. aasta oli maailmas rekordiline turismiaasta. Eestisse reisiti rohkem kui ühelgi varasemal aastal. Eesti majutusettevõtetes peatus 3,5 miljonit sise- ja välisturisti. Turiste oli majutusettevõtetes 7% rohkem kui aasta varem, siseturiste 9% ja välisturiste 5% rohkem. Elukohariigi järgi lisandus majutusettevõtete kasutajatest kõige rohkem Eesti elanikke, välisturistidest aga Venemaa ja Läti turiste. Majutusettevõtetes peatunud välis- ja siseturistide arv kokku jõudis juba kaheksandat aastat järjest uue rekordini.

Majutatud turistid, 2008–2017

Loe edasi

Vabu ametikohti oli sama palju kui eelmises kvartalis

pressiteade nr 67

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli 2018. aasta I kvartalis ligi 10 600 vaba ametikohta, teatab Statistikaamet. Vabade ametikohtade arv võrreldes eelmise kvartaliga ei muutunud, ent vähenes 2017. aasta I kvartaliga võrreldes 6%. Vabade ametikohtade arv on olnud üle 10 000 viimased viis kvartalit järjest.

Vabade ametikohtade määr tegevusalati, I kvartal, 2017–2018

Loe edasi