Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu sügiskool 2017 (24. november 2017)

Andmete analüüs ja visuaalne kujutamine digiajastu uurimuslikus õppes

Ülevaade Statistikaameti tegevusvaldkondadest ja ülesannetest – Andres Kukke

Valikuuringud ja valimid – Ebu Tamm

Statistikaamet – infoteenuse pakkuja – Aime Lauk

Asukohapõhise statistika võimalused – Ülle Valgma

Mida ootavad geograafiaõpetajad riikliku statistika tegijatelt? – Piret Karu

Piirkondliku statistika tegemine – Mihkel Servinski

Eesti rahvastikutrendid – Alis Tammur

Mis on REGREL? – Diana Beltadze

Pildid