Kuidas kuu, nõnda nimi?

Blogi
Postitatud 10. november 2022, 10.00 , Juhtivanalüütikud Kaja Sõstra ja Märt Leesment

Käes on Eesti rahvakalendrist tuntud mardipäev ja lähenemas kadripäev. Suveharjal tähistab kogu Eesti rahvas üksmeelselt jaanipäeva. Vähem tuntud on mihklipäev, tõnisepäev ja jüripäev. Uurisime, kuidas on rahvakalendri tähtpäevad mõjutanud nimevalikuid.

Rahvastikuregistri nimeandmetest selgub, et rahvakalendri nimepäevalistest on Jaanid, Mardid ja Kadrid päris suure ülekaaluga sündinud oma tähtpäevakuus. Jaanipäev on oluliselt mõjutanud ka Jaanika, Janika ja Jaanise nimevalikut. Paljud Tõnised, Jürid ja Mihklid on samuti sündinud oma nimepäevakuus, kuid see seos ei ole nii tugev. Selgelt on näha, et mida tuntum on nimepäev, seda tugevamalt on see mõjutanud sel kuul sündinud laste valitud nimesid.

Hoopis rohkem kui rahvakalendri tähtpäev, mõjutab nimevalikuid aga kalendrikuu nimetus (vaata tabelit). Konkurentsitult kõige rohkem on nime jaoks inspiratsiooni andnud maikuu. Üle kolmandiku Mai nime kandvaid naisi tähistavad oma sünnipäeva maikuus, palju ei jää maha ka Maiad ja Maied. Kõigi nimepäev on 2. mail. Detsember ja jõuluaeg on paljusid lapsevanemaid innustanud oma tütrele Maarja nime valima.

Domineeriva sünnikuuga Eesti nimed, seisuga 01.01.2022
Kuu Rahvakalendri tähtpäevad Nimi Kuus sündinuid Nime kandjaid kokku Kuus sündinute osatähtsus, %
Jaanuar 17. jaanuar – tõnisepäev Tõnis 227 1844 12,3
Märts   Märt 184 1198 15,4
Marta 183 1377 13,3
Aprill 23. aprill – jüripäev Jüri 604 4916 12,3
Mai   Mai 331 900 36,8
Maia 282 1024 27,5
Maie 793 3244 24,4
Maaja 41 222 18,5
Maili 74 409 18,1
Maiu 57 333 17,1
Mailis 43 256 16,8
Juuni 24.juuni – jaanipäev Jaanika 363 1466 24,8
Jaan 734 4121 17,8
Janika 132 775 17,0
Jaanis 40 237 16,9
Jaanus 396 3076 12,9
Janno 163 1301 12,5
August   August 74 392 18,9
September 29.september – mihklipäev Mihkel 371 2927 12,7
November 10.november – mardipäev
25.november – kadripäev
Kadri 584 3260 17,9
Mart 383 2514 15,2
Katri 64 509 12,6
Detsember   Maarja 229 1851 12,4

Augustikuu on selgelt mõjutanud poiste nimevalikut. Huvitav on nime Märt domineerimine märtsikuus. Ilmselgelt on nimevalikule rohkem mõju avaldanud kuu nimetus kui seos mardipäevaga, mis on Märdi nimepäev. Sarnane tendents on näha ka Martini nimega, mille nimepäev on samuti mardipäeval, aga tema puhul võistlevad kaks sünnikuud: märts ja november. Sellepärast pole ka Martin tabelisse jõudnud, sest ühte domineerivat sünnikuud nimel ei ole.

Kuidas on muutunud rahvakalendri nimede populaarsus?

Paistab, et rahvakalendri nimed on viimasel 20 aastal oma populaarsuse kaotanud. Ainult Mihkleid on alla 20-aastaste hulgas rohkem (625), üle saja on nooremas vanuserühmas veel Jaane, Marte ja Kadrisid.

Rahvakalendri nimede populaarsus vanuserühmades, 1. jaanuar 2022

2000ndatel on olnud tendents panna lapsele mitu nime. Kadri nimi on üsna populaarne topeltnimedes (näiteks Kadriann, Kadri-Liis). Kui võtta ka sellised nimed arvesse, kahekordistub alla 20-aastaste Kadride arv.

Ka Mihkel on päris sageli kasutuses kas esimese või teise nimena topeltnimedes. Alla 20-aastaste hulgas on üle 200 sellise nimekandja, kelle üks nimi mitmest on Mihkel.

Ainsad selgelt kasvava populaarsusega nimed tabelis on Maia ja August. Samuti on nende nimede seos sünnikuuga nooremas vanuserühmas üsna tugev. Mõlemad nimed on olnud menukad 7080 aastat tagasi, vahepealsetel aastatel olnud aga languses ja viimasel viiel aastal taas avastatud.

Kuidas on muutunud seos nimepäeva ja sünnikuu vahel?

Vaatasime nime ja sünnikuu seoseid neljas vanuserühmas. Enamasti muutub seos sünnikuuga nooremates vanusegruppides nõrgemaks. Üle 20-aastaste Martide populaarseim sünnikuu on kõigis vanuserühmades november, aga alla 20-aastaste Martide populaarseim sünnikuu on hoopis oktoober. Üle viiendiku 60-aastaste ja vanemate Kadride sünnipäev on novembris, aga alla 20-aastastel on kahanenud novembri sünnipäevade osatähtsus 14%-le. Sarnaseid suundumusi näeb ka teiste nimedega.

Meie rahvakalendri tähtpäevade nimed ei ole enam nii populaarsed kui 30–40 aastat tagasi. Kuna nimetrendid käivad lainetena ja sageli eelistavad lapsevanemad oma vanavanemate põlvkonna nimesid, võib tulevikus ka muutusi tulla.

Metoodikast

Nime domineeriva sünnikuu leidmiseks võrdlesime igas kuus sündinute osatähtsust üldise sündide jaotusega. Kui sünnid jaotuksid ühtlaselt kuude vahel, sünniks igas kuus 8,3% inimestest, aga tegelikult sünnid päris ühtlaselt ei jagune. Kõige rohkem inimesi on sündinud märtsis ja mais (8,9% kõigist sünnipäevadest), kõige vähem on sünnipäevi novembris (7,6%) ja veebruaris (7,8%). Kui valitud nime puhul on sünde mõnes kuus oluliselt rohkem (üle 12%) võrreldes üldise sündide jaotusega, siis on olemas selge seos nime ja sünnikuu vahel.