Välistudengite majandusliku mõju analüüs

Kui aktiivselt osalevad välisüliõpilased Eesti tööturul? Millist mõju nad sellega avaldavad meie majandusele õpingute ajal ja aasta pärast õpingute lõppu? Kuidas välisüliõpilased erinevad kohalikest üliõpilastest? Analüüsiti välisüliõpilaste osalemist Eesti tööturul ja selle mõju majandusele.

Vaatluse all olid üliõpilased, kes õppisid Eestis õppeaastatel 2016/2017 ja 2018/2019, samal ajal vaatlesime ka ülikoolide vilistlasi. Võrdlusena kasutasime kohalike üliõpilaste töötamise ja palgatulu andmeid. Analüüsist selgus, et 2018/2019. õppeaastal maksid välistudengid Eestile tulu- ja sotsiaalmaksuna kokku kaheksa miljonit eurot. Sellest aasta varem lõpetanud välisvilistlased tasusid Eesti riigile veel enam kui kaks miljonit eurot. Õppimise kõrvalt töötavate välistudengite osatähtsus suurenes vaadeldud ajal märgatavalt. Ligi pooled neist jäid Eestisse tööle ka pärast diplomi kättesaamist.

Loe lähemalt pressiteatest siit.

Loe lähemalt blogipostitusest siit.

Huvitav fakt

Kõige rohkem välisüliõpilasi jääb Eestisse tööle info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning tehnika ja tootmise valdkonda.

Tellija:

SA Archimedes

Andmeallikad: 

Eesti hariduse infosüsteem, töötamise register, maksu- ja tolliameti andmed

Teostaja: 

Kadri Rootalu