Välistudengite majandusliku mõju analüüs

Statistikaamet analüüsis haridus- ja noorteameti tellimusel välisüliõpilaste majanduslikku mõju Eestis töötamise kaudu. Vaatasime, millistesse valdkondadesse välistudengid peamiselt tööle lähevad, milline on nende maksupanus Eestis töötades nii õpingute ajal kui ka lõpetamise järel, samuti töötamise liike ning ettevõtlusega tegelemist.

Huvitavad faktid

  • Rohkem kui pooled (56%) Eestis õppivad välisüliõpilased töötavad õpingute ajal, kohalikest üliõpilastest töötab 86%.
  • Enamus välisvilistlastest jääb tööle Tallinna.
  • 2022/23. õppeaasta jooksul maksti Eestis töötavate välisüliõpilaste palgalt tööjõumakse 16,6 miljonit eurot.
  • Eelneva aasta välisvilistlased panustasid tulumaksuna 6,9 miljoni euroga. See summa on aastaga vähenenud, mis tuleneb peamiselt Eestisse tööle jäänud välisvilistlaste arvu langusest.
  • Suurema tõenäosusega töötavad õpingute kõrvalt välisüliõpilased, kes õpivad IKT või tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas, samuti ärinduse, halduse ja õiguse välisüliõpilased. IKT välisüliõpilastest töötas õppeaastal 2022/23 õpingute kõrvalt 70%.
Loe ka 2023. aasta kohta pressiteadet  ja blogi.

Tellija:

Haridus- ja noorteamet

Andmeallikad: 

Töötamise ja sissetulekute analüüs on tehtud Eesti hariduse infosüsteemis isikukoodidega tuvastatavate üliõpilaste andmete põhjal.

Teostaja: 

Kadri Rootalu, Kaja Sõstra, Tõnu Raitviir

Vaata ka:

Loe ka 2022. aasta kohta pressiteadet siit

Loe ka 2021. aasta pressiteadet siit.

Loe ka 2021. aasta blogipostitust siit.

Loe ka 2020. aasta pressiteadet siit.

Loe ka 2020. aastablogipostitust siit.

Loe ka 2019. aasta pressiteadet siit.

Loe ka 2019. aasta blogipostitust siit.