Välistudengite majandusliku mõju analüüs

Statistikaamet analüüsis haridus- ja noorteameti tellimusel välisüliõpilaste majanduslikku mõju Eestis töötamise kaudu. Vaatasime, millistesse valdkondadesse välistudengid peamiselt tööle lähevad, milline on nende maksupanus Eestis töötades nii õpingute ajal kui ka lõpetamise järel ja 2021. aasta analüüsis ka töötamise liike ning ettevõtlusega tegelemist.

Huvitavad faktid

  • Rohkem kui pooled (56%) Eestis õppivad välisüliõpilased töötavad õpingute ajal, kohalikest üliõpilastest töötab 86%.
  • Lõpetamise järel siia tööle jäänud välisvilistlaste arv on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud.
  • Enamus välisvilistlastest jääb tööle Tallinna.
  • 2021/22. õppeaasta jooksul maksti Eestis töötavate välisüliõpilaste palgalt tööjõumakse 14 miljonit eurot. Eelneva aasta välisvilistlased panustasid tulumaksuna 8,4 miljoni euroga.
  • Suurema tõenäosusega töötavad õpingute kõrvalt välisüliõpilased, kes õpivad IKT või tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas, samuti ärinduse, halduse ja õiguse välisüliõpilased. IKT välisüliõpilastest töötas õppeaastal 2021/22 õpingute kõrvalt kolmveerand.
Loe ka 2022. aasta kohta pressiteadet siit.

Tellija:

Haridus- ja noorteamet

Andmeallikad: 

Töötamise ja sissetulekute analüüs on tehtud Eesti hariduse infosüsteemis isikukoodidega tuvastatavate üliõpilaste andmete põhjal.

Teostaja: 

Kadri Rootalu, Kaja Sõstra, Tõnu Raitviir

Vaata ka:

Loe ka 2021. aasta pressiteadet siit.

Loe ka 2021. aasta blogipostitust siit.

Loe ka 2020. aasta pressiteadet siit.

Loe ka 2020. aastablogipostitust siit.

Loe ka 2019. aasta pressiteadet siit.

Loe ka 2019. aasta blogipostitust siit.